CORRECTIEPEN PENTEL ZLC31-W FLUID 12ML


Art. nr.:
416165
Verpakkingseenheid
STUK 1
Merk
Pentel
Besteleenheid
1
Verpakking
1 stuk
€ 5,01 /STUK 1
Op voorraad
283 producten

Gratis verzending

vanaf € 80,-
excl. BTW

Snelle levering

binnen 1 werkdag

Groot assortiment

ruim 23.000 artikelen direct op voorraad


Product omschrijving

 • Correctiepen met ventielpunt.
 • Uiterst nauwkeurige correcties.
 • Droogt nooit uit.
 • Ook voor fotokopieën.
 • Gevarenaanduidingen;
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Voorzorgsmaatregelen;
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P370+P378 In geval van brand: blussen met zand, bluspoeder, kooldioxide of schuim.
 • P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Container goed gesloten houden.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.

Specificaties

Art. nr.: 416165
Merk Pentel
EAN 3474370026316
OEM Code 009039
Kleuren Wit
Icons ADRbrandvloei30

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.


Gerelateerde producten