FOTOLIJM 3M FOTOMOUNT SPRAY 400ML


Art. nr.:
836257
Verpakkingseenheid
STUK 1
Merk
3M
Besteleenheid
1
Verpakking
1 stuk
€ 21,75 /STUK 1
Op voorraad
54 producten

Gratis verzending

vanaf € 80,-
excl. BTW

Snelle levering

binnen 1 werkdag

Groot assortiment

ruim 23.000 artikelen direct op voorraad


Product omschrijving

 • Scotch® PhotoMount™ lijm is een zeer sterke lijm en zorgt voor een onmiddellijke en permanente hechtkracht.
 • Heldere en langzaam drogende lijm voor een perfecte positionering vóór de uiteindelijke hechting.
 • Kan worden gebruikt op de meeste poreuze en niet-poreuze materialen en op oppervlakken zoals foto's, karton van goede kwaliteit, posters en kaarten.
 • Niet geschikt voor vinylmaterialen of geëxpandeerd polystyreenschuim.
 • Het nieuwe gecontroleerde spuitpatroon beperkt de lijmnevel aanzienlijk. Veiligheidsinformatie.
 • Na het inademen frisse lucht toedienen.
 • Bij klachten arts raadplegen.
 • Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
 • Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
 • Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
 • Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.
 • Gevarenaanduiding;
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P280E Beschermende handschoenen dragen.
 • P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.
 • P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

Specificaties

Art. nr.: 836257
Merk 3M
EAN 5900422003427
OEM Code YP208060647
Kleuren Transparant
Icons ADRbrandgas21

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.


Gerelateerde producten