Schrijven en Tekenen Terpentine, Terpetijn en verdunner