Alle assortimenten
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door MKB Kantoorartikelen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. MKB Kantoorartikelen verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door MKB Kantoorartikelen worden aangeboden.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. MKB Kantoorartikelen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. MKB Kantoorartikelen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van MKB Kantoorartikelen opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel MKB Kantoorartikelen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is MKB Kantoorartikelen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door MKB Kantoorartikelen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel MKB Kantoorartikelen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door MKB Kantoorartikelen worden onderhouden wordt afgewezen.